Onze trainers

Jan Tishauser

Jan Tishauser heeft een grote belangstelling voor de individuele factoren die leiden tot het met succes uitoefenen van het leraarschap en de mogelijkheden voor individuele docenten om tot professionele groei te komen.
Zijn diepere motivatie ontleent hij aan zijn overtuiging, dat elk kind altijd recht heeft op een professionele docent en het beste onderwijs.
In 2011 is Jan vanuit b&t onderwijs begonnen met het ontwikkelen van een aantal leergangen op basis van de vele onderzoeken en inzichten waarmee hij bekend is geraakt tijdens zijn promotieonderzoek. Zijn doel is hiermee een brug te slaan tussen de beste wetenschappelijke onderzoeken en inzichten en de dagelijkse lespraktijk.